Medical Cellu System
    Homepage

PUBLICATIES en WETENSCHAPPELIJKE STUDIES

HET CERTIFICAAT

 

  Het Medical Cellu System integreert de technologie CORE en zijn unieke parameters voor variabele frequenties om auwkeurig de diepte van penetratie van de elektromagnetische golven in de onderliggende weefsels te controleren.

Deze studie legt de theoretische basis van deze technologie uit en stelt de resultaten voor van een klinische studie “in vivo” om deze theorie te bevestigen op de werkelijke thermische effecten die op de inwendige varkenshuid zijn verkregen. Naargelang de verschillende eigenschappen van de geleverde applicatoren (niveaus van intensiteit van de elektromagnetische golven in combinatie met de niveaus van intensiteit van de aspiratie), worden verschillende verwarmingsdiepten verkregen gaande van 3,9 tot 18,6 mm.


publication

  De resultaten van deze studie tonen een gemiddelde globale verbetering in het verdwijnen van cellulitis van 55 %. Alle deelnemers hebben aangeduid dat ze in de loop van de behandeling bevredigende resultaten hebben gekregen.


Het Medical Cellu System met de technologie CORE werd beoordeeld als een veilige en hoog doeltreffende techniek voor de behandeling van cellulitis en voor de remodelling van het lichaam in het bijzonder van de zones van de dijen en de billen.  De patiënt : M. E, man van 27 jaar, met teveel huid en talrijke striemen ter hoogte van de buik door een gewichtverlies van meer dan 50 kg in 12 maanden.

Na 8 sessies vertoonde de huid van de patiënt een spectaculaire verbetering op gebied van tonus en een afname van het teveel aan huid op de buik met een significante verbetering van het uitzicht van de striemen. Het behandelprotocol is toepasbaar bij extreem gewichtverlies – zoals na een zwangerschap.  Studie bij 16 vrouwen van 37 tot 66 jaar, met matige tot ernstige rimpels en huidverslapping.


De resultaten tonen een significante verbetering bij 81 % van de patiënten. De studie toont dat het hulpmiddel veilig en doeltreffend is voor het verminderen van rimpels en het verbeteren van de tonus van de huid.accord FDA - CE MEDICAL


Wat is het F.D.A.-certificaat?


F.D.A. is de afkorting van Food and Drug Administration, een Amerikaanse overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de farmacovigilantie, dit wil zeggen voor de studies, de controle en de reglementering van de producten/geneesmiddelen voordat ze in de handel worden gebracht.


Het F.D.A.-certificaat wordt gegeven als het product een significant en veilig voordeel biedt.----------------------------------------------

Vandaag is het bezit van het F.D.A-certificaat een garantie voor betrouwbaar en doeltreffend, wat slechts weinig hulpmiddelen bezitten.

----------------------------------------------Goed om weten:

Deze norm is verbonden aan de voorwaarde dat de fabrikant zich ertoe verbindt om het hulpmiddel door middel van klinische studies te testen om te bewijzen dat het een werkelijk voordeel biedt voor de patiënt en dat zijn veiligheid gegarandeerd wordt.